Ovis Records APP!

Vi har nå fått laget en Android App med informasjon og pris på våre tjenester, denne har fokus på produksjons delen av Ovis som CD trykk, backdrops, master osv. Last ned i Android Market

En App med våre band vil også komme straks samt en App pr band.